Outsourcing

Regnskapsføring – Outsourcing – Regnskap -Regnskapsfører

 

Outsourcing – En autorisert regnskapsfører i dine lokaler?

 

Å få regnskapsføring utført i egne lokaler med de rutinene og på de systemene dere allerede har innarbeidet, kan for noen være den beste løsningen.

 

Vi kan komme til deres lokaler og føre regnskap, ta reiseregninger, kjører lønninger og legger alt klart til utbetaling i nettbank slik dere er vant til. Vår autoriserte regnskapsfører er da i dine lokaler på faste dager og kan svare på dine, eller dine ansattes spørsmål.

 

Fordelen for dere er mange, og kostnadsbesparelsene mye større enn mange tror. Med en autorisert regnskapsfører fra oss trenger du ikke tenke på hvem som skal utføre din økonomifunksjon ved sykdom, permisjon eller andre årsaker. Dere slipper også krevende ansettelsesprosesser osv. I tillegg går prisen totaltprisen for slike faste tjenester ned. Hvorfor? Ring oss og spør, så får du svaret.

 

Vi har løsninger og kompetanse til å jobbe direkte på deres systemer, eller over internett på våre egne. I begge tilfeller kan dere ha direkte tilgang til oppdatert informasjone hele døgnet, hele året. Bistand fra oss er derfor en svært viktig støttefunksjon for deg som bedriftsleder.

 

Tilbake

Økonomisjefen og rådgiveren din

Å knuse tall, sette opp rapporter og levere lettforståelig beslutningsinformasjon er vår spesialitet! Vi setter oss raskt inn i deres økonomisystemer og interne rutiner!

Vi kjenner,- og kan levere regnskapstjenester på de vanlige regnskapsystemene.

Som regnskapsfører i dine lokaler, får du direkte tilgang til din faglige oppdaterte nøkkelperson økonomisjef nivå som kan bistå deg fullt ut med økonomifunksjonen og oppgaver som kommer ut over enkel regnskapsføring.

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan hjelpe deg!

Meny