Lønn og reiseregning

Reiseregninger – Feriepenger – Lønn – Skatt – AGA – OTP – EPA – Pensjon

 

Hos Bokholderi AS får lønn, reiseregninger, feriepenger, skatt, AGA, OTP, EPA alltid 1. prioritet!

 

Lønns- og personalfunksjonen er nemlig så virksomhetskritisk at dersom den ikke fungerer, så fungerer ikke bedriften din.

Komplisert regelverk og korte tidsfrister gjør det vanskelig for SMB bedrifter å være oppdatert på alle lover, regler, satser, skatter og avgifter hele tiden.

 

Gode rutiner og tett dialog med vår regnskapsfører sørger for at dine ansatte får lønnslipper, lønninger, reiseoppgjør og feriepenger på konto etter avtale. Oppgavene vi bistår med omfatter som regel:

 

Lønnsrutiner fra din regnskapsfører

  • Lønnslipper og bankutbetalingslister periodisk
  • Forskudd og reiseregninger føres fortløpende
  • Terminrapporter for Skatt og Arbeidsgiveravgift (AGA)
  • Feriepenger, fagforeningskontigenter følges opp
  • Fraværsregistering, refusjon av sykepenger
  • OTP, EPAtjenestepensjon og andre pensjonsvilkår
  • Lønns– og trekkoppgaver, offentlige statistikker osv.
  • Inn- og utmelding i arbeidstakerregisteret

Tilbake

 

Bokholderi AS – lønns, og personalavdelingen din

Behov for bistand i forbindelse med arbeidsavtaler, eller hjelp i en vanskelig oppsigelsessak? Uansett størrelsen på din virksomhet, er dette vanskelige og følsomme saker. Der vi ikke kan gi råd selv, kan vi anbefale spesialister i vårt nettverk.  Vi vet hvor gode de er, og så slipper du å lete.

Meny